Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch ...


Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch chung về đau khổ.
-
Happiness is but a mere episode in the general drama of pain.

Thomas Hardy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcđau khổ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống