Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hành động làm nên ta, hoặc làm hỏng ta, ...


Hành động làm nên ta, hoặc làm hỏng ta, chúng ta là kết quả hành vi của bản thân.
-
Our acts make or mar us, we are the children of our own deeds.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống