Hành động là phiên dịch tốt nhất cho suy ...


Hành động là phiên dịch tốt nhất cho suy nghĩ.
-
The actions of men are the best interpreters of their thoughts.

James Joyce

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/2/1882
Ngày mất: 13/1/1941
© 2012 Danh ngôn cuộc sống