Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hành động có thể không mang tới hạnh ...

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
-
Action may not bring happiness but there is no happiness without action.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống