Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong ...

Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ,

Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém vô tình làm bạn tổn thương.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cư xửvăn hóagiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống