Hài lòng với chút ít là sự thông thái lớn ...


Hài lòng với chút ít là sự thông thái lớn nhất; người ta càng giàu càng nhiều lo lắng; nhưng một tâm hồn mãn nguyện là một kho báu ẩn mình, và rắc rối khó mà tìm thấy nó.
-
To be satisfied with a little, is the greatest wisdom; and he that increaseth his riches, increaseth his cares; but a contented mind is a hidden treasure, and trouble findeth it not.

Akhenaton

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Ai Cập
Nghề nghiệp: Tổng thống
© 2012 Danh ngôn cuộc sống