Gương mẫu không phải là điều chính yếu ...


Gương mẫu không phải là điều chính yếu gây ảnh hưởng lên người khác. Nó là điều duy nhất.
-
Example is not the main thing in influencing others. It is the only thing.

Albert Schweitzer

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965
© 2012 Danh ngôn cuộc sống