Gương mặt của loài người, rốt cuộc ...


Gương mặt của loài người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ.
-
The human face is, after all, nothing more nor less than a mask.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống