Giữ nỗi sợ của mình cho riêng mình cũng ...


Giữ nỗi sợ của mình cho riêng mình cũng là một hình thức can đảm.
-
Keeping your fears to yourself is a form of courage.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

can đảmsợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống