Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan; ...


Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan; nhưng hy vọng người khác giữ nó là khờ dại.
-
To keep your secret is wisdom; but to expect others to keep it is folly.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoanbí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống