Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan; ...


Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan; nhưng hy vọng người khác giữ nó là khờ dại.
-
To keep your secret is wisdom; but to expect others to keep it is folly.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoanbí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống