Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giọng con người không bao giờ đi được xa ...


Giọng con người không bao giờ đi được xa như giọng nói nhỏ bé của lương tri.
-
The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóilương tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống