Giọng con người không bao giờ đi được xa ...


Giọng con người không bao giờ đi được xa như giọng nói nhỏ bé của lương tri.
-
The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience.

Mahatma Gandhi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóilương tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống