Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù ...


Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.
-
Man thiên quá hải.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống