Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã ...


Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường.
-
Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụckiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống