Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giáo dục là người bạn tốt nhất. Một ...


Giáo dục là người bạn tốt nhất. Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ.
-
Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.

Chanakya

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻgiáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 370 BC
Ngày mất: 283 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống