Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giáo dục là nghệ thuật biến con người ...


Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.
-
Education is the art of making man ethical.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụcđạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống