Giáo dục là một điều đáng kính trọng, ...


Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.

Oscar Wilde

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/10/1854
Ngày mất: 30/11/1900
© 2012 Danh ngôn cuộc sống