Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giản dị là nét chủ yếu của vẻ đẹp ...


Giản dị là nét chủ yếu của vẻ đẹp đạo đức.

Leo Tolstoy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 9/9/1828
Ngày mất: 20/11/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống