Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giải phóng dân tộc là nghĩa vụ thiêng ...


Giải phóng dân tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước.

Võ Nguyên Giáp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquốc gia

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 25/8/1911
Ngày mất: 4/10/2013

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống