Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giấc mơ là đá thử vàng với bản tính ...


Giấc mơ là đá thử vàng với bản tính của chúng ta.
-
Dreams are the touchstones of our character.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giấc mơ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống