Giá trị của sáng tạo không phải là sự ...


Giá trị của sáng tạo không phải là sự mới mẻ; đó là sự thành thật.
-
The merit of originality is not novelty; it is sincerity.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáng tạo

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống