Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách ...


Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.
-
The value of an idea lies in the using of it.

Thomas Edison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trịý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 11/2/1847
Ngày mất: 18/10/1931

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống