Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách ...


Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.
-
The value of an idea lies in the using of it.

Thomas Edison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trịý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 11/2/1847
Ngày mất: 18/10/1931

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống