Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực ...

Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế

Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao.
-
The chief value of money lies in the fact that one lives in a world in which it is overestimated.

Henry Louis Mencken

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống