Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch ...


Giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch coi thường mình mà không đề phòng.
-
Giả si bất điên.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống