Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Gia đình vẫn là gia đình, mặc dù có lúc, ...


Gia đình vẫn là gia đình, mặc dù có lúc, nó không ấm cúng chút nào cả.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống