Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ ...


Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi.
-
Getting older is no problem. You just have to live long enough.

Groucho Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtthời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977
© 2012 Danh ngôn cuộc sống