Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ ...


Già đi không phải là vấn đề. Bạn chỉ cần sống đủ lâu mà thôi.
-
Getting older is no problem. You just have to live long enough.

Groucho Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtthời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977
© 2012 Danh ngôn cuộc sống