Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ ...


Gánh nặng được mang một cách vui vẻ sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Ovid

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Roman
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 43 BC
Ngày mất: AD 17/18
© 2012 Danh ngôn cuộc sống