Gái đẹp phải biết làm duyên, vợ đẹp ...


Gái đẹp phải biết làm duyên, vợ đẹp phải biết chiều chồng yêu con.

Tục ngữ Việt Nam

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữgia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống