Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Em yêu anh như thế nào ư? Hãy để em đếm ...


Em yêu anh như thế nào ư? Hãy để em đếm cách em yêu anh nhé.
-
How do I love thee? Let me count the ways.

Elizabeth Barrett Browning

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuyêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 6/3/1806
Ngày mất: 29/6/1861

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống