Em yêu anh cho đến tận cùng những chiều ...

Em yêu anh cho đến tận cùng những chiều sâu, chiều rộng và chiều cao

Em yêu anh cho đến tận cùng những chiều sâu, chiều rộng và chiều cao mà linh hồn em có thể vươn tới.
-
I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach.

Elizabeth Barrett Browning

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuyêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 6/3/1806
Ngày mất: 29/6/1861

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống