Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ...


Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng.
-
Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination.

Edward Young

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chítưởng tượng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765
© 2012 Danh ngôn cuộc sống