Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ...


Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng.
-
Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination.

Edward Young

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chítưởng tượng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765
© 2012 Danh ngôn cuộc sống