Đừng phấn đấu để thành công mà hãy ...


Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.
-
Strive not to be a success, but rather to be of value.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngcông việc

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống