Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể ...

Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể điều tốt đẹp bạn biết được

Đừng nói xấu bất cứ ai, nhưng hãy kể điều tốt đẹp bạn biết được về mọi người.
-
Speak ill of no man, but speak all the good you know of everybody.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống đẹpcư xử

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống