Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái ...

Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.
-
Do not do an immoral thing for moral reasons.

Thomas Hardy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống