Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả ...


Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.
-
Never do anything against conscience even if the state demands it.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Kinh nghiệm, đó là thứ mà ta nhận được khi không nhận được những thứ mình muốn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống