Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng ...


Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng nào chưa có lòng thiện tâm đối với những người xung quanh.
-
Flatter not thyself in thy faith in God if thou hast not charity for thy neighbor.

Francis Quarles

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lương tâmkhoe khoang

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/5/1592
Ngày mất: 8/9/1644
© 2012 Danh ngôn cuộc sống