Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng ...


Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng nào chưa có lòng thiện tâm đối với những người xung quanh.
-
Flatter not thyself in thy faith in God if thou hast not charity for thy neighbor.

Francis Quarles

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lương tâmkhoe khoang

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/5/1592
Ngày mất: 8/9/1644

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống