Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy ...


Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra.
-
Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.

Dr Seuss

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/3/1904
Ngày mất: 24/9/1991
© 2012 Danh ngôn cuộc sống