Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ...


Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai.
-
Ask me not what I have, but what I am.

Heinrich Heine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống