Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng ...

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ

Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.
-
Don't handicap your children by making their lives easy.

Robert A Heinlein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988
© 2012 Danh ngôn cuộc sống