Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực ...


Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.
-
Don't let your will roar when your power only whispers.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíkhả năngtài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống