Đừng để tình yêu sai lầm đánh lừa bạn, ...


Đừng để tình yêu sai lầm đánh lừa bạn, nhưng đừng để tình yêu thực sự đi qua mình.
-
Don't let false love fool you, but don't let real love pass you by.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêusai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống