Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng để cuộc đời làm bạn nản chí; ai ...


Đừng để cuộc đời làm bạn nản chí; ai tới được vị thế của mình hôm nay cũng phải bắt đầu từ đâu đó trong quá khứ.
-
Don't let life discourage you; everyone who got where he is had to begin where he was.

Richard L Evans

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuyệt vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 23/3/1906
Ngày mất: 1/11/1971
© 2012 Danh ngôn cuộc sống