Đừng coi là bạn những người sẽ tiết ...


Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh.
-
Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống