Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng coi là bạn những người sẽ tiết ...


Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh.
-
Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống