Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên ...


Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn.
-
Cách ngạn quan hỏa.

Tôn Tử

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống