Đừng bao giờ tranh cãi ở bàn ăn, bởi ...


Đừng bao giờ tranh cãi ở bàn ăn, bởi người không đói luôn thắng thế.
-
Never argue at the dinner table, for the one who is not hungry always gets the best of the argument.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống