Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng bao giờ tranh cãi ở bàn ăn, bởi ...


Đừng bao giờ tranh cãi ở bàn ăn, bởi người không đói luôn thắng thế.
-
Never argue at the dinner table, for the one who is not hungry always gets the best of the argument.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống