Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh ...


Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.
-
Never find your delight in another's misfortune.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổniềm vui

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống