Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể ...


Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng.
-
Never give an order that can't be obeyed.

Douglas MacArthur

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lãnh đạophục tùng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống