Đừng bao giờ nói về mình những điều ...


Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.
-
Never say anything about yourself you do not want to come true.

Brian Tracy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944
© 2012 Danh ngôn cuộc sống