Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng bao giờ nói về mình những điều ...


Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.
-
Never say anything about yourself you do not want to come true.

Brian Tracy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống