Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn ...


Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết - thậm chí cả với người bạn biết rõ nhất.
-
Never tell all you know - not even to the person you know best.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống