Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm ...


Đừng bao giờ ngăn cản người đang làm điều mà bạn cho rằng không thể làm được.
-
Never interrupt someone doing what you said couldn't be done.

Amelia Earhart

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Phi công
Ngày sinh: 24/6/1897
Ngày mất: mất tích 2/7/1937
© 2012 Danh ngôn cuộc sống