Đừng bao giờ lấy vợ cho tới khi anh có ...


Đừng bao giờ lấy vợ cho tới khi anh có ngôi nhà (và ngọn lửa) để ném nàng vào.
-
Never take a wife till thou hast a house (and a fire) to put her in.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhhôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

Voltaire

© 2012 Danh ngôn cuộc sống