Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đừng bao giờ lấy vợ cho tới khi anh có ...


Đừng bao giờ lấy vợ cho tới khi anh có ngôi nhà (và ngọn lửa) để ném nàng vào.
-
Never take a wife till thou hast a house (and a fire) to put her in.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhhôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống